Misyonumuz

Anaokulumuzda, çocuklar bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vermekteyiz.

Vizyonumuz

  -
Çocukların değer gördüğü,
  -
İlişkileri önemsemenin teşvik edildiği,
  -
Çocukların araştırma ve keşif için cesaretlendirildiği,
  -
Kendine has olmanın değerli olduğu,
  -
Çocukların yetkinliklerindeki gelişmelere odaklanılırken anne babaların da incelendiği,
Sıra dışı kaliteye sahip bir pozitif öğrenme ortamı hayal etmektedir.

Hedeflerimiz

  -
Güvenli ve önemseyen çevreler oluşturmak
  -
Gelişimsel olarak uygun kaliteli programları iletmek
  -
İletişime teşvik etmek
  -
Öğrencilerin duygusal, fiziksel ve entelektüel olarak tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak